Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

Nr 148 Grudzień 2015

W numerze m.in.:

  • Konkurs ,, Wielki Wrocław 1921 ” cd.
  • O infrastrukturze barki 
  • Prace w młynie
  • Nasi na Solinie
  • ASOS – Kapitańskie opowieści dopływają do brzegu

Biuletyn wydano w ramach projektu „Kapitańskie opowieści” (ASOS 2016 z dotacji MPiPS).

logo asos.- do wstępu