Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

Port Ujście Oławy i ujście rzeki Oławy dla Muzeum Odry – tak!

„Port Ujście Oławy i ujście rzeki Oławy dla Muzeum Odry” – tak!

W dniu 06-09-2016 r. FOMT złożył oficjalny wniosek do Biura Rozwoju Wrocławia w sprawie przeznaczenia na cele Otwartego Muzeum Odry terenów objętych postępowaniem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie wybrzeża Juliusza Słowackiego i ulicy Na Grobli we Wrocławiu, Ujścia Oławy wraz z Portem Ujście Oławy. Do dnia 07-09-2016 złożono około 300 wniosków za utworzeniem Muzeum Odry w rejonie Ujścia Oławy. W dniu 05-04-2017  dodaliśmy jako uzupełnienie wniosku: koncepcję zagospodarowania Portu Ujście Oławy i ujścia rz. Oławy wraz z wizualizacją, do których jest dostęp poprzez linki zamieszczone pod tekstem. Należy podkreślić, że rejon Ujścia Oławy jest ostatnim obszarem (wodno – lądowym) w centrum Wrocławia na którym może powstać instytucja kultury i edukacji tak mocno związana z Żeglugą na Odrze jak Muzeum Odry. Nie chcemy też zamknięcia tych akwenów przed łódkami, motorówkami czy żaglówkami, które tam będą mogły swobodnie wpływać i cumować w wolnej przestrzeni wodnej basenu portowego jak i w samym ujściu rzeki Oławy. Miejsca zapewne wystarczy i dla zabytkowych obiektów pływających, dla żeglarzy i pozostałych wodniaków. Wszyscy będą mile widziani jako goście zwiedzający zabytkowe statki oraz ekspozycje osprzętu żeglownego i urządzeń budownictwa wodnego. Nie wolno nam zmarnować tak cennego miejsca w centrum Wrocławia na cele, które będą służyć tylko wąskiej grupie społecznej!

W załączeniu potwierdzone przez kancelarię UM i BRW: wnioski, pisma i opinie złożone przez FOMT w przedmiotowej sprawie.:

Koncepcja zagospodarowania Portu Ujście Oławy

http://fomt.pl/wp-content/uploads/2015/11/Mapa-obszaru-objętego-MPZP.jpg

http://fomt.pl/wp-content/uploads/2015/11/Koncepcja-II-MPZP-plan-sytuacyjny.jpg

 

Wnisek FOMT do MPZP dot. Ujścia Oławy

MPZP Zespół ds. Żeglugi Wojewoda+UŻŚ

Dutkiewicz- Ujście Oławy grudzień 2014

Dutkiewicz2-2015– Ujście Oławy

Pismo -Adam Grehl

Pismo -Prezydent

Pismo przewodnie

Warunki techniczne przystani Muzeum Odry

FOMT złożył w 2015 r. także wniosek do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia o przeznaczenie Portu Ujście Oławy oraz Wybrzeża Juliusza Słowackiego i obszaru położonego między nimi dla celów Otwartego Muzeum Odry. Podobne wnioski złożyły indywidualnie osoby popierające ten pomysł. Ostatnio pojawiła się dość zaskakująca i niekorzystna dla FOMT informacja o utworzenia w tym porcie mariny dla małych i średnich łódek? Celem zapobieżenia tym planom FOMT ponownie złożył wniosek do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrocławia z argumentami uzasadniającymi utworzenie na obszarze objętym MPZP Muzeum Odry. Wniosek FOMT z uzasadnieniem jest załącznikiem do niniejszego tekstu.

Jednocześnie załączamy wzór indywidualnego wniosku z uprzejmą prośbą o wypełnienie przez zwolenników utworzenia Muzeum Odry oraz przekazanie podpisanych wniosków do FOMT na poniżej podany adres.

Nie! dla pysznej mariny.

Niżej zamieszczać będziemy związane z tym pisma. Teraz wniosek i wniosek popierający – ten ostatni z prośbą o przesyłanie do Fundacji, HP Nadbor, Wyb. Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław:

Poparcie-wniosku-FOMT-002-1

 

MPZP Port i ujście rz. Oławy

0529ru07mapa Wybrzeże Słowackiego i Na Grobli

Zapraszamy Państwa serdecznie do „internetowej” wędrówki po wrocławskich zabytkach techniki. Będzie to wędrówka niezwykła, bowiem powiedzie nas ona po miejscach często pomijanych w „popularnych” przewodnikach turystycznych.

Podążymy szlakiem wrocławskich wież ciśnień, śluz, jazów, elektrowni, mostów i innych obiektów ciekawych nie tylko dla badacza, ale też zwykłego turysty. Poznamy kreślone historią ludzkiej myśli dzieje zaopatrzenia miasta w wodę i energię elektryczną. Spojrzymy na Wrocław jako na miasto „Wielkiej Rzeki” – Odry, z jego portami, śluzami i stopniami wodnymi.

Wrocławskie zabytki techniki to często obiekty unikatowe w skali europejskiej. Niech za przykład posłuży nam tylko wodociągowa wieża ciśnień „Na Grobli” – jedno z najbardziej monumentalnych dzieł techniki wodociągowej, jakie powstały w XIX w. w Europie.

We Wrocławiu znajdziemy też HP „Nadbór” – jedyny w Polsce śródlądowy statek parowy zachowany w stanie bliskim pierwotnemu (oryginalny silnik parowy, kotłownia, układ sterowania, sterówka, wyposażenie, dobry kadłub).:http://fototrio.pl/box/mo/mo_na_www.zip

Mamy nadzieję, że zachęciliśmy Państwa do obejrzenia naszej witryny oraz, że czasu spędzonego z nami nie uznają Państwo za stracony.

Biuro Studiów i Dokumentacji Zabytków Techniki   
Fundacja Otwartego Muzeum Techniki