Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

Aktualności

03 / 04 / 2017

Polacy – pionierzy lotnictwa 1846-1918 Dla uczczenia jubileuszu stulecia lotnictwa Wolnej Polski, Fundacja Otwartego Muzeum Techniki, poleca Państwa uwadze wyjątkowe dzieło, pracę znanego historyka lotnictwa Stanisława Januszewskiego, autora m. in Wynalazków lotniczych Polaków 1836-1918, Tajnych wynalazków lotniczych Rosja 1870-1917, monografii Witolda Jarkowskiego, inżyniera – aeronauty, 1875-1918.

Czytaj dalej

konferencje

Bractwo mokrego Pokładu

sekcja historii motoryzacji

HP NADBOR
Wyb. Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław

tel. +48 882 116 779

nadbor@fomt.pl
nadbor@interia.eu


Rachunek bankowy
BGŻ SA I/O Wrocław
46 2030 0045 1110 0000 0398 0060

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki.

 

Celem Fundacji Otwartego Muzeum Techniki jest: 

 • aktywna ochrona dziedzictwa przemysłowego i technicznego;  
 • ochrona spuścizny techników polskich działających w kraju i na obczyźnie;
 • rozwijanie świadomości uniwersalnych walorów dziedzictwa przemysłowego i technicznego;
 • budowa więzi między ludźmi i narodami przez ochronę dzieł cywilizacji technicznej, wspólnych europejskiemu kręgowi kulturowemu;
 • organizacja Otwartego Muzeum Techniki we Wrocławiu, w tym Muzeum Odry FOMT

Wymienione zadania realizujemy poprzez:

– prowadzenie Międzynarodowego Studium Archeologi Przemysłowej, Warsztatu Archeologii Przemysłowej i Letniej Szkoły Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego i Technicznego;

– działania pracowni architektonicznej i dokumentacji zabytków FOMT;

– publikowanie serii wydawniczych Zabytki Przemysłu i Techniki w Polsce ; „Technika w dziejach cywilizacji”; „Archeologia Przemysłowa w Polsce” oraz corocznych konferencji i warsztatów z zakresu archeologii przemysłowej

– odbudowę – wespół z Biurem Studiów i Dokumentacji Zabytków Techniki – zabytkowego holownika parowego „Nadbor” , od 1998r. eksplatowanego w rolach:

 • statku – labolatorium (Pracownia BSiDZT);
 • statku szkoły (wykłady z zakresu historii techniki);
 • statku muzeum;
 • statku galerii sztuki (Awanport-Galery);

– odbudowę zabytkowego dźwigu pływającego „Wróblin” oraz barki rzecznej Ireny;

– szeroką działalność naukowo-badawczą i oświatową;

– udział w ekspedycjach naukowo-badawczych:

 • Międzynarodowa ekspedycja naukowo-badawcza„Dziedzictwo techniczne Wysp Sołowieckich” 2001, 2005 i 2007 r.
 • planowany rejs „HP Nadbor” na trasie Wrocław – Rotterdam – Wrocław pod hasłem: „Europa ponad rzekami – integracja – wspólnota dziedzictwa kultury techniki”;

– digitalizację bogatej dokumentacji zabytków techniki w Polsce (ikonografii, kartografii, kart białych, raportów, etc.);

– organizowanie konkursów ogólnopolskich:

 • „Kariery lotnicze Polaków”;
 • Chrońmy zabytki techniki

– prowadzenie paneli dyskusyjnych i cyklicznych spotkań specjalistów oraz historyków techniki: Dolnośląska Akademia Lotnicza.

Wpłacając 1% podatku dochodowego na rzecz Fundacji Otwartego Muzeum Techniki wspierasz ochronę dziedzictwa cywilizacyjnego Polski

KRS 0000092321 BGŻ SA I/O Wrocław nr 46 2030 0045 1110 0000 0398 0060