Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

Sekcja historii motoryzacji FOMT

Powstała z inicjatywy Marka Prokopowicza i Marcina Wrzesińskiego, skupia wielu sympatyków zabytkowej motoryzacji.  

Domeną działalności Sekcji jest kultywowanie osiągnięć polskiego motorsportu oraz techniki motoryzacyjnej na przestrzeni XX stulecia.

Powyższe założenie realizuje przez:

– kolekcjonowanie i udostępnianie pamiątek po ważnych wydar     zeniach,

– działalność doradczą w zakresie rejestracji pojazdów zabytkowych,

– publikację artykułów naukowych,

– organizację imprez o charakterze mot – hist.

Łączymy pasję motoryzacyjną z turystyką uczestnicząc w zlotach i spotkaniach realizując ideę Otwartego Muzeum Motoryzacji. Zajmujemy się także renowacją pojazdów zabytkowych.

Współpracujemy z polskimi muzeami motoryzacji: Muzeum NOT w Warszawie, Zajezdnią Sztuki w Szczecinie oraz Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Znaczącą rolę w realizacji celów sekcji stanowi czynny udział przedstawicieli Politechniki Wrocławskiej i Opolskiej.

Z inicjatywy Sekcji powstała Komisja Pojadów Zabytkowych przy ZO PZM we Wrocławiu.

Największym osiągnięciem sekcji było zorganizowanie Jubileuszu 40-lecia Światowych Rekordów Polskiego Fiata.

Zobacz więcej pod www.rekordfiata.org

IMGP79041bbIMGP7170IMGP6873DSC097473b