Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

nr 149 numer specjalny

Numer specjalny Biuletynu, obejmujący relacje i opowiadania członków Bractwa Mokrego Pokładu, zgromadzone w ramach projektu „Kapitańskie opowieści” ASOS z dotacji MPiPS w roku 2015. Biuletyn wydano w ramach projektu „Kapitańskie opowieści” (ASOS 2016 z dotacji MPiPS).

logo asos.- do wstępu