Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

Fundacja Otwartego Muzeum Techniki

Biuletyn Nr 162 Rok XV Luty-Marzec 2017 r.

W Biuletynie:

Kanał Miejski czy Kanał Przeciwpowodziowy?, Priorytety rzeki Odry, Luty 2017 r. Spotkanie Bractwa w dawnej szkole, Z cyklu: W gazetach napisali… „Bożki naszych czasów”,